Αναρτήσεις | Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή 21 - 30 από 324

Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δήμου

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Δευ, 22/01/2024 - 12:17

Ο Δήμαρχος Λαμιέων αναθέτει την υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Δήμου μας κάθε εγγράφου με αρμοδιότητα εκχωρημένη από το νόμο και όλα τα έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητες της οργανικής μονάδας, της οποίας προΐστανται, όπως αυτές εξειδικεύονται στον...

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Λαμιέων για το οικονομικό έτος 2024

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Δευ, 08/01/2024 - 08:02

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Λαμιέων για το οικονομικό έτος 2024. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3861/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Ανακοίνωση για εξόφληση οφειλών προς το Δήμο Λαμιέων κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 02 Ιανουαρίου 2024, έως και Παρασκευή, 05 Ιανουαρίου 2024

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Παρ, 22/12/2023 - 10:17

Ενημερώνουμε το κοινό ότι, η εξόφληση οφειλών προς τον Δήμο Λαμιέων ΔΕΝ θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα: Από Τρίτη 02 Ιανουαρίου 2024, έως και Παρασκευή, 05 Ιανουαρίου 2024, για τεχνικούς λόγους. Σε περίπτωση που οι οφειλές σας καταστούν ληξιπρόθεσμες κατά το προαναφερθέν χρονικό...

Ανακοίνωση για εξόφληση οφειλών την 28η και 29η Δεκεμβρίου 2023

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Παρ, 22/12/2023 - 10:14

Ενημερώνουμε το κοινό ότι, η εξόφληση οφειλών την 28η και 29η Δεκεμβρίου 2023, στην περίπτωση που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στα Ταμεία του Δήμου Λαμιέων, θα γίνεται αποκλειστικά με χρήση ΜΕΤΡΗΤΩΝ για τεχνικούς λόγους. Η Ειδικός Ταμίας του Δήμου Λαμιέων καα Παναγιώτης Ζιάκας