Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 11 - 20 από 218

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-αναψυκτηρίου

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Τρί, 08/02/2022 - 10:12
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Πρόσκληση - εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του ακινήτου - αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του Πάρκου Αναψυχής του πρώην στρατοπέδου Τσαλτάκη στην Κοινότητα Λαμιέων

Αποκατάσταση - επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου οδού Αριστοτέλους στη Λαμία

Υποβλήθηκε από prallis στις Τρί, 01/02/2022 - 07:48
Ημερομηνία προκήρυξης

II.1) Τίτλος: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ» II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7 II.3) Είδος σύμβασης: Έργα II.4) Σύντομη περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων στο κέντρο της Λαμίας με χρήση...

Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Πέμ, 13/01/2022 - 08:48
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αντικείμενο της σύμβασης είναι αναλυτικά τα ακόλουθα: Α. Ένα (1) καινούργιο όχημα τριαξονικό, με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων κλπ μικτού φορτίου 26τν. Ο κινητήρας του τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εννέα (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Τετ, 29/12/2021 - 08:20
Ημερομηνία προκήρυξης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εννέα (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οχτώ (8) μηνών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) του Δήμου Λαμιέων για την περίοδο 2021 – 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Πέμ, 16/12/2021 - 11:00
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ.821/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 07/12/2021 - 14:59
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τον με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Προϋπολογισμού 173.600,00€ με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5070038 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ...

Κατασκευή ραμπών και WC ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια του Δήμου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από prallis στις Δευ, 15/11/2021 - 07:57
Ημερομηνία προκήρυξης

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1) Τίτλος: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7 II.3) Είδος σύμβασης: Έργα II.4) Σύντομη περιγραφή: Η...

Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αστικών γραμμών του Δήμου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 12/11/2021 - 13:24
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αντικείμενο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αστικών γραμμών, του Δήμου Λαμιέων», είναι η προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεωναστικών γραμμών, του Δήμου Λαμιέων, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»..

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 09/11/2021 - 13:26
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Υποβλήθηκε από prallis στις Παρ, 05/11/2021 - 13:01
Ημερομηνία προκήρυξης

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1)Τίτλος: Κατασκευή κυκλικού κόμβου Θερμοπυλών και Βασιλικών» II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7 II.3)Είδος σύμβασης: Έργα II.4)Σύντομη περιγραφή: Το...