Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 11 - 20 από 167

Προμήθεια και Παραμετροποίηση Εφαρμογών Λογισμικού

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 26/02/2021 - 11:10
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Προμήθεια πρόσθετων αδειών των εφαρμογών του Δήμου, καθώς και των ανάλογων εργασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και προσαρμογής στην υπάρχουσα υποδομή του Πληροφοριακού Συστήματος, για το έτος 2021.

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Δευ, 22/02/2021 - 07:38
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Η/Υ και Εκτυπωτών Προϋπολογισμός Μελέτης :73.000.00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

Προμήθεια Σκυλοτροφών Κυνοκομείου

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 19/02/2021 - 12:34
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ο Δήμος Λαμιέων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια των υποχρεώσεων από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4039/12 (ΦΕΚ 15 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπου μεταξύ άλλων ρητά αναφέρεται πως «…ο δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την...

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες υλοποίησης της πράξης με mis 5037869 «Ανοικτό Κέντρο εμπορίου Λαμίας»

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Πέμ, 18/02/2021 - 14:58
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ανάθεση της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας», από εξωτερικό ανάδοχο, η οποία αποτελεί το Υποέργο 12 της ενταγμένης πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Πέμ, 11/02/2021 - 12:58
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 73.000,00 ΕΥΡΩ

Προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 09/02/2021 - 14:43
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αφορά στην προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη 95 oκτανίων, πετρέλαιο κίνησης, LPG, πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικών, για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, λοιπών μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του, για τα έτη 2021- 2022.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 05/02/2021 - 13:31
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ανακοινώνουμε ότι στις 16 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών...

Πίνακας Επανάκαταξης ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 101

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Τετ, 27/01/2021 - 08:35
Ημερομηνία προκήρυξης

Ανακοίνωση του πίνακα επανακατάταξης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στον Δήμο...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ

Υποβλήθηκε από i.dimitropoulos στις Τρί, 26/01/2021 - 13:57
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ» Ο Δήμος Λαμιέων διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την...

Πίνακας Επιλογής ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 108

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Παρ, 22/01/2021 - 14:52
Ημερομηνία προκήρυξης

Ανακοίνωση του οριστικού πίνακα επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ήτοι μέχρι 19/05/2021, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση...