Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 241 - 250 από 280

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε.

Υποβλήθηκε από admin στις Πέμ, 16/01/2020 - 11:19
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΕ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (Αρθρο 118 , παρ 5 του Ν 4412/2016)

Δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο ΦΕΚ 46/24-12-2019

Υποβλήθηκε από admin στις Πέμ, 16/01/2020 - 08:55
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο ΦΕΚ 46/24-12-2019 (τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

Υποβλήθηκε από admin στις Τετ, 15/01/2020 - 12:47
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ»

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ

Υποβλήθηκε από admin στις Πέμ, 09/01/2020 - 08:27
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1) Τίτλος: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ» II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45214220-8 II.3) Είδος σύμβασης: Έργο II.4) Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά εργασίες υγρομονώσεων και αντικατάστασης υαλοπινάκων εξωτερικού κελύφους του κτιρίου του σχολικού...

7Κ/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π

Υποβλήθηκε από admin στις Τετ, 18/12/2019 - 10:26
Ημερομηνία προκήρυξης

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 7Κ/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο ΦΕΚ 42/11-12-2019 (τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων δεκαεπτά (317) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 17/12/2019 - 09:57
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Προμήθεια ελαστικών και αεροθαλάμων για τις ανάγκες των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου.

Αποπεράτωση 3ου ορόφου Δημαρχείου

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 06/12/2019 - 11:52
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης Διακήρυξης, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: Αποπεράτωση 3ου Ορόφου Δημαρχείου...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Υποβλήθηκε από admin στις Δευ, 02/12/2019 - 11:12
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ανακοινώνουμε ότι στις 9 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαμιέων επί της οδού Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού (1ος όροφος) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης 29 στρεμμάτων που...