Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 261 - 270 από 270

Περίληψη της υπ’ αρ. 37914/20-09-2019 ανακοίνωσης για τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

Υποβλήθηκε από admin στις Πέμ, 26/09/2019 - 14:15
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ο Δήμος Λαμιέων ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου που εδρεύει στην Λαμία, για την παροχή...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ

Υποβλήθηκε από admin στις Τετ, 11/09/2019 - 09:52
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αφορά την προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων και λοιπού κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου Λαμίας, για διάστημα ενός έτους.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 10/09/2019 - 08:28
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Λαμιέων για ένα έτος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 10/09/2019 - 08:26
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης Τίτλος:«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7 Είδος σύμβασης: Έργο Σύντομη περιγραφή:Το έργο αφορά την κατασκευή νέου κτιρίου που θα περιλαμβάνει δύο αίθουσες...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ& ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)

Υποβλήθηκε από admin στις Δευ, 09/09/2019 - 13:17
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019" Κ.Σ. ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029573 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «...

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 06/09/2019 - 15:20
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

«Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη και τριών (3) θέσεων Ειδικών Συμβούλων με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 06/09/2019 - 15:17
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αφορά στην προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» για τα έτη 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού 122.028,61€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη. Η ανωτέρω προμήθεια, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΜΕΔ

Υποβλήθηκε από admin στις Δευ, 02/09/2019 - 08:32
Ημερομηνία προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ». Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών έργων του Δήμου...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 30/08/2019 - 14:14
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 26.038,14 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 30/08/2019 - 13:43
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 19.315,48 ΕΥΡΩ