Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 51 - 60 από 150

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία "Σύμβουλος ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενων έργων"

Υποβλήθηκε από admin στις Πέμ, 27/08/2020 - 14:23
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών χρηματοικονομικού συμβούλου (έργων, δράσεων, κλπ.) ο οποίος: Θα διερευνά, καταγράφει και ενημερώνει για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων, Θα ανιχνεύει τις πηγές πληροφόρησης και θα ενημερώνει το Δήμο Λαμιέων για τις προσκλήσεις χρηματοδοτικών...

Προκήρυξη για σχολικές καθαρίστριες

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 21/08/2020 - 11:34
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ο Δήμος Λαμιεών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα εννέα (49) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο. Για περισσότερα διαβάστε τα σχετικά αρχέια που ακολουθούν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 11/08/2020 - 10:16
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου & 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 17ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ & 17ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 17ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Υποβλήθηκε από admin στις Δευ, 10/08/2020 - 07:58
Ημερομηνία προκήρυξης

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1) Τίτλος: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ & 17ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 17ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45214200-2 II.3) Είδος σύμβασης: Έργο II.4) Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του...

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο

Υποβλήθηκε από admin στις Τετ, 29/07/2020 - 13:45
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τον με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο» Προϋπολογισμού 403.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λαμίας

Υποβλήθηκε από admin στις Δευ, 27/07/2020 - 08:48
Ημερομηνία προκήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ «Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λαμίας» Προϋπολογισμού 101.141,84€ με ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

Υποβλήθηκε από admin στις Πέμ, 16/07/2020 - 11:35
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση σε τρίτο της παροχής υπηρεσίας διακίνησης της απλής επιστολικής αλληλογραφίας και της διακίνησης αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) του Δήμου Λαμιέων. Με την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 22/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΥ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 10/07/2020 - 12:31
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), οθονών και εκτυπωτών Laser, για την ανανέωση και αναβάθμιση του παλαιού μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2020.