Αποπεράτωση 3ου ορόφου Δημαρχείου

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 06/12/2019 - 11:52
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
50870
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΩΥ2ΩΩΛΚ-ΗΙΟ
Αριθμός μελέτης
72
Περιγραφή

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης Διακήρυξης, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: Αποπεράτωση 3ου Ορόφου Δημαρχείου, προϋπολογισμού74.400,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1  και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ κλπ), από τα γραφεία της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού στη Λαμία (τηλ. 22313 51035, FAX 22310 22465) κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες, μέχρι και την 16/12/2019, με  την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου (Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού) ποσού δεκαπέντε (15) ευρώ.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
001_prokiryxi_synoptikoy_diagonismoy_me_ada.doc 78.5 KB