Βελτίωση Κατά Τμήματα Αγροτικής Οδού από Κόμμα προς Αμούρι και Λ.Υπάτης

Υποβλήθηκε από i.dimitropoulos στις Τρί, 18/05/2021 - 11:44
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
19230
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Περιγραφή

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Κατά Τμήματα Αγροτικής Οδού από Κόμμα προς Αμούρι και Λ.Υπάτης», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf 277.65 KB