Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» Προϋπολογισμού 234.905,60€ με Φ.Π.Α. 24%.

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Πέμ, 29/06/2023 - 09:41
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
27689
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
29/2022
Περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (ΣΚΠ) εντός των ορίων του Δήμου Λαμιέων.
Το Σύστημα θα αποτελείται από 16 Ποδήλατα και 2 Σταθμούς διάθεσης ποδηλάτων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν συνολικά τουλάχιστον είκοσι δύο (22) θέσεις κλειδώματος Ποδηλάτων. Η ύπαρξη πλεονάζοντος αριθμού θέσεων κλειδώματος θα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα θέσεων κλειδώματος σε κάθε Σταθμό τις περισσότερες στιγμές της ημέρας. Οι σταθμοί θα διαθέτουν info-kiosk, μέσω του οποίου οι χρήστες θα μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα και να ταυτοποιηθούν ώστε να παραλάβουν ποδήλατο. Εάν κάποιος Σταθμός είναι υπερ-πλήρης ή με ελάχιστα Ποδήλατα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του Συστήματος θα φροντίζει τη διαθεσιμότητα τόσο ποδηλάτων όσο και ελεύθερων θέσεων κλειδώματος σε κάθε Σταθμό. Για τον λόγο αυτό, το σύστημα, εφόσον υπάρχει ανάγκη αναδιανομής των ποδηλάτων, θα πρέπει να αποστέλλει με αυτοματοποιημένο τρόπο ειδοποίηση σε επιλεγμένα κινητά τηλέφωνα του υπευθύνου λειτουργίας.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
16.1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf 2.63 MB