ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Υποβλήθηκε από prallis στις Παρ, 05/11/2021 - 13:01
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
45276
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΩΙΕΝΩΛΚ-ΚΟΣ
Αριθμός μελέτης
128/2021
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ),

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: Κατασκευή κυκλικού κόμβου Θερμοπυλών και Βασιλικών»

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή:

Το έργο αφορά στην κατασκευή ισόπεδου κόμβου Kυκλικής Κίνησης (K3) σε  υφιστάμενη διασταύρωση μεταξύ των οδών Θερμοπυλών, Γεννηματά, Γιαννιτσιώτη, Δερβενακίων και Βασιλικών εντός σχεδίου πόλης Λαμίας, προς αντικατάσταση σηματοδοτούμενου (με φωτεινή σηματοδότηση) ισόπεδου κόμβου.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ (ΑΔΑΩΙΕΝΩΛΚ-ΚΟΣ).pdf 247.85 KB