ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ

Υποβλήθηκε από admin στις Δευ, 14/12/2020 - 11:16
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
49543
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΨΣΑΜΩΛΚ-Φ9Β
Αριθμός μελέτης
50/20
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής:  Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1) Τίτλος: Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ στην πλατεία Γιαννιτσιώτη

II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες              

II.3) Είδος σύμβασης: Έργα

II.4) Σύντομη περιγραφή: Η παρούσα μελέτη αφορά έργο κατασκευής παιδικής χαράς προς χρήση από παιδιά με κινητικά προβλήματα.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
028_teliki_prokiryxi_gketsios_ph_amea_giannitsioti_9.12.2020.docx 64.96 KB