Προμήθεια Γάλακτος.

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Πέμ, 29/04/2021 - 12:51
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
17086
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
09
Περιγραφή

Αφορά στην προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των
δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Λαμιέων, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Σχετικά αρχεία