Μηχανολογικού Εξοπλισμού (απορριμματοφόρων κλπ)

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 29/12/2020 - 09:12
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
50661
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
21
Περιγραφή

Aφορά στην προμήθεια καινούριων απορριμματοφόρων και
υδροφόρας, για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι
παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας προς τους δημότες.
Τα προς προμήθεια είδη είναι αναλυτικά τα ακόλουθα

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
14._diakiryxi_aporr_0.pdf 2.68 MB