ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ

Υποβλήθηκε από admin στις Πέμ, 09/01/2020 - 08:27
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
502
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΨΩΒ0ΩΛΚ-ΒΚ4
Αριθμός μελέτης
78/19
Περιγραφή

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1) Τίτλος: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ»

II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45214220-8

II.3) Είδος σύμβασης: Έργο

II.4) Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά εργασίες υγρομονώσεων και αντικατάστασης υαλοπινάκων εξωτερικού κελύφους του κτιρίου του σχολικού συγκροτήματος όπου συστεγάζονται το 1ο και 3ο ΕΠΑΛ Λαμίας, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Λαμίας και το Δημόσιο ΙΕΚ Λαμίας.

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 150.176,48 Νόμισμα: ΕΥΡΩ

II.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

II.7) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα,  Τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Λαμιέων

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
prokiryxi_diagonismoy-epal.docx 58.46 KB