ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εντός του ΧΥΤΑ στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Παρασκευής

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Πέμ, 17/11/2022 - 09:17
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
45722
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Περιγραφή

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση
δημοτικού ακινήτου εντός του ΧΥΤΑ στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Παρασκευής, με
προβλεπόμενη χρήση ως Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και διάρκεια
σύμβασης τα πέντε έτη, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με
τις 450/2022 και 422/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΗ4ΩΛΚ-
2Κ3 και ΩΤΤ8ΩΛΚ-ΗΣΚ αντίστοιχα).

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΔΑΥ_signed.pdf 250.54 KB