Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Δευ, 22/02/2021 - 07:38
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
6631
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
29/2020
Περιγραφή

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Η/Υ και Εκτυπωτών

Προϋπολογισμός Μελέτης :73.000.00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)