Προμήθεια και Παραμετροποίηση Εφαρμογών Λογισμικού

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 26/02/2021 - 11:10
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
7776
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
28
Περιγραφή

Προμήθεια πρόσθετων αδειών των εφαρμογών του Δήμου, καθώς και των ανάλογων
εργασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και προσαρμογής στην υπάρχουσα υποδομή του Πληροφοριακού Συστήματος, για το έτος 2021.