Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 24/12/2019 - 09:39
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
53773
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
29/2019
Περιγραφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

τον με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια «Καυσίμων & λιπαντικών του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του» Προϋπολογισμού 2.389.088,78€ με Φ.Π.Α. 24%. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),όπως ισχύει και
β) τους όρους της παρούσας και

καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας.

Για περισσότερα διαβάστε στο αρχείο που ακολουθεί.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
09._diakiryxi_kaysima.pdf 2.42 MB