Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Παρ, 05/03/2021 - 12:12
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
8951
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
12/2021
Περιγραφή

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα για την επίστρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή “Καλύβια” της Δ.Κ. Λαμίας και γηπέδου
5Χ5 στον αύλειο χώρο του πρώην σχολείου της Τ.Κ. Καλαμακίου του Δήμου Λαμιέων. Στο γήπεδο στην περιοχή “Καλύβια”, η συνολική επιφάνεια προς επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα έχει εμβαδόν 9180,00 μ2 και η διαγράμμιση των ορίων του αγωνιστικού χώρου ποδοσφαίρου θα έχει
διαστάσεις 64,00μ x 105,00μ. Στο γήπεδο 5Χ5 στην Τ.Κ. Καλαμακίου η συνολική επιφάνεια προς επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα έχει εμβαδόν 848,00 μ2 και η διαγράμμιση των ορίων του αγωνιστικού χώρου ποδοσφαίρου θα έχει διαστάσεις 20,00μ x 30,00μ.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 39293400-6 Τεχνητός Χλοοτάπητας

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ποσοτήτων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν το ίδιο σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα και για τα δύο γήπεδα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 259.275,32 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 209.093,00 ΦΠΑ : 50.182,32).

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ_0.pdf 3.29 MB