Προμήθεια Σκυλοτροφών Κυνοκομείου

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 19/02/2021 - 12:34
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
6590
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
1
Περιγραφή

Ο Δήμος Λαμιέων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων σκύλων
στα πλαίσια των υποχρεώσεων από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4039/12 (ΦΕΚ 15 Α), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπου μεταξύ άλλων ρητά αναφέρεται πως «…ο δήμος υποχρεούται να
μεριμνά για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς».