Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λαμίας

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Δευ, 29/03/2021 - 14:05
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
12012
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
23/2018
Περιγραφή

«Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λαμίας ( Ομάδα Β- Καλύψεις)»
Προϋπολογισμού 101.141,84€ με ΦΠΑ 24%.
Αρχικός Προϋπολογισμός μελέτης: 285.200,00 με ΦΠΑ 24%.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ_signed.pdf 2.1 MB