ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 24/11/2020 - 09:22
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
46039
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
Ω238ΩΛΚ-ΘΜ7
Αριθμός μελέτης
72/20
Περιγραφή

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ »

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 4500000-7

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή:Το έργο αφορά σε  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 121,724,19 Νόμισμα: ΕΥΡΩ

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
2-prokyrixi-_syntirisi_tsimentaylakon.docx 63.78 KB