Αίτηση στο Εφετείο Λάρισας για επωφελέστερη αξιοποίηση, των Κληροδοτημάτων Σταμούλη, Γρεβενίτου