Αποτελεσμάτων εξέτασης αιτήσεων και πίνακα μοριοδότησης των συμμετεχόντων πωλητών στις λαϊκές αγορές (πλην Σαββάτου) του Δήμου Λαμιέων