Διαδικασία απόδοσης του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Παρ, 02/02/2024 - 10:18
Είδος άρθρου

Η διαδικασία απόδοσης του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων για κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια και επιχειρήσεις συναφούς δραστηριότητας, θα πραγματοποιείται πλέον  ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε.

Συν:Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών δημοσιεύτηκε σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β΄ 7332/22-12-2023(ΑΔΑ:6Ω6Η46ΜΠ3Ζ-2Χ1)

Προς ενημέρωση λογιστών και επιχειρήσεων  που υπόκεινται στο τέλος, προκειμένου να εναρμονίσουν τις δραστηριότητές τους με τα οριζόμενα στην εν λόγω Κ.Υ.Α.

Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΚΥΑ.pdf 334.08 KB