Διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς Πατρόκλου,Βασακάρη,στη Λαμία