Διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς,Βασακάρη και Αχιλέως