Ένταξη της πράξης «Καινοτόμες παρεμβάσεις για την βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος στην περιοχή της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας» στο Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ύψους 13.000.000 ευρώ

Υποβλήθηκε από g.voutsinos στις Τρί, 07/11/2023 - 14:54
Είδος άρθρου
Εικόνα

Εκδόθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2023 και αναρτήθηκε σήμερα στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η με αριθμό Α. Π.: ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 11358/03-11-2023 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ για την ένταξη της Πράξης «Καινοτόμες παρεμβάσεις για την βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος στην περιοχή της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5179164 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Αφορά την εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης 13.000.000 ευρώ για τμήμα του μεγαλύτερου έργου, που συμπεριλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Master Plan για την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (ΠΕΛ) και αναφέρεται  σε επιμέρους παρέμβαση για έκταση 58 στρεμμάτων, επί συνόλου 132 στρεμμάτων της εν λόγω περιοχής.

Για το εν λόγω Τμήμα είχε προηγηθεί η υπ.αριθ.6797/23-06-2023 [ΑΔΑ: ΨΡΥΝ46ΜΤΛΡ-ΣΕΣ) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ που είχε απορρίψει την εν λόγω πράξη.

Κατά της απόφασης αυτής είχε υποβληθεί από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΕ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ», η με αριθμ.πρωτ.1240/30-06-2023 (ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 7070/03-07-2023) ένσταση η οποία και έγινε δεκτή.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος, δήλωσε σχετικά :

«…Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που προγραμματίζεται να γίνει στη Λαμία τα τελευταία 50 χρόνια, παίρνει σάρκα και οστά.

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης Γεώργιου Ζερβού και ύστερα από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων, έγινε δεκτή η ένσταση των «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΩΝ» και εξασφαλίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση 13.000.000  ευρώ για το έργο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας.

Για το ίδιο τμήμα είχαμε ήδη εξασφαλίσει την ίδια χρηματοδότηση και από το ΕΣΠΑ της Στερεάς Ελλάδας.

Η σημερινή απόφαση είναι η δικαίωση  για όλους αυτούς που πίστεψαν σε κάτι μεγάλο και δυνατό που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα της δώσει την εξωστρέφεια και το δυναμισμό που τόσο χρειάζεται, για να προχωρήσει στο μέλλον.

H Ανάπλαση της Πανελλήνιας Έκθεσης της Λαμίας  είναι ένα  έργο το οποίο ανήκει σε κάθε έναν και κάθε μια από τους πολίτες της Λαμίας.

Είναι  ένα μεγάλο στοίχημα που αφορά όλους μας.

Είναι αυτό που θα καταστήσει τη Λαμία πρωταγωνίστρια των εξελίξεων στο μέλλον.

Ένα μέλλον που μας ανήκει.

Και το μέλλον αυτό έρχεται πιο κοντά αφού η σύμβαση υπεγράφη, οι χρηματοδοτήσεις εξασφαλίστηκαν και το έργο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας ξεκινά…».

 

*Συνημμένα η απόφαση ένταξης.