ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τετ, 19/10/2022 - 10:00
Είδος άρθρου

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης Πράξης «ΜΙΚΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΑΜΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002632 στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Άτομα με Αναπηρία

(στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι»), Γονείς, Κηδεμόνες και Δικαστικούς Συμπαραστάτες

να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ενός (1) ωφελούμενου που βρίσκονται εντός Π.Ε. Φθιώτιδας, για δώδεκα (12) μήνες, στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης & ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α. με Α. Ν. Φθιώτιδας  που λειτουργεί, στην Λ. Ειρήνης 11Α Λαμία.

Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19-10-2022.doc 134.5 KB