Εργασίες δικτύου υπογείων δικτύων καλωδίων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Υποβλήθηκε από prallis στις Δευ, 13/11/2023 - 12:20
Είδος άρθρου

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Από τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων ανακοινώνεται ότι, μετά από σχετική αίτηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης, στα πλαίσια της κατασκευής  έργων  διασύνδεσης Φ/Β σταθμών με εναέριους αγωγούς και υπόγεια καλώδια μέσης τάσης 20Kv με  νέο Υποσταθμό, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες εναερίων και υπόγειων δικτύων καλωδίων μέσης τάσης και οπτικών ινών σε αγροτικούς οδούς του δήμου εντός της Κτηματικής περιοχής Κοινότητας Δαμάστας. Τα υπόγεια δίκτυα    περιλαμβάνουν την κατασκευή τάφρου συνολικού μήκους 259,60 μ. (ΑΒ& ΓΔ). Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ του Ν.4463/2017 (ΦΕΚ 42Α/30-03-2017).

Πληροφορίες  : Ζωή Κακανά/Τηλ : 2231351552/Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρχεία