Οριστικός πίνακας μοριοδότησης συμμετεχόντων πωλητών στις λαϊκές αγορές (πλην Σαββάτου) του Δήμου Λαμιέων