Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 33552/19-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΤΛΟΡ10-ΜΩΠ) Απόφασης της Δ/νσης Δασών Ν. Φθιώτιδας

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 01/04/2022 - 08:52
Είδος άρθρου
Ημερομηνία συμβάντος
Ημερομηνία ολοκλήρωσης

Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 33552/19-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΤΛΟΡ10-ΜΩΠ) απόφασή μας, κατά το τμήμα που αφορά τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων, ως εξής:
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του με καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής την 31η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη η οποία είναι κοινή για τους κατοίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού.
2. Κατά τα λοιπά η με αριθ. πρωτ. 33552/19-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΤΛΟΡ10-ΜΩΠ) απόφασή μας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με το υπ’ αριθ. (4) σχετικό παραμένει και ισχύει ως έχει.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Δασολόγος

Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΨΔΡΖΟΡ10-8ΘΟ.pdf 277.64 KB