Αυτοτελείς Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Δήμαρχο

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51500