Τμήμα Δημοτικού Ωδείου

Διεύθυνση:
Αχιλλέως και Δυοβουνιώτη
Τηλέφωνο:
22310-28884, 22310-52807
Αρμοδιότητες

Σκοπός του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας από την ίδρυσή του (ΦΕΚ 385/Α/1938) είναι να μεριμνά για την μουσική παιδεία των σπουδαστών του παρέχοντας διπλώματα και πτυχία αναγνωρισμένα από το κράτος και να αναπτύσσει και να συμμετέχει σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς μουσικούς οργανισμούς και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού (Πανεπιστήμια - Μουσικές Ακαδημίες κ.ά.)

 • Τηρεί το Μητρώο Μαθητών (μαθητολόγιο) και τα ατομικά βιβλιάρια σπουδών.
 • Υποβάλλει κάθε εξάμηνο τα μαθητολόγια και όλα τα σχετικά έγγραφα (σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους) προς το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν την διενέργεια κατατακτηρίων και πτυχιακών διπλωματικών εξετάσεων.
 • Οργανώνει και γνωστοποιεί τα προγράμματα μαθημάτων και εξετάσεων όλων των σχολών.
 • Ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα που αφορούν στη φοίτηση.
 • Παραλαμβάνει την αλληλογραφία, την κατανέμει στους αρμόδιους ή αρμόδιες υπηρεσίες και διενεργεί την αλληλογραφία προς τρίτους.
 • Συντάσσει βεβαιώσεις σπουδών (σπουδαστών του Δ.Ω.Λ.)
 • Επιμελείται της οργάνωσης και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Τμήματος (Συναυλίες, Σεμινάρια, μουσικούς διαγωνισμούς, ηχογραφήσεις κα).
 • Παρακολουθεί συστηματικά τα σχετικά με τις δραστηριότητες του Τμήματος δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) και ενημερώνει σχετικά.
 • Επιμελείται εκδόσεων αρχείου, ηχογραφημένων συναυλιών, νέων μουσικών παραγωγών.
 • Διεκπεραιώνει τις επαφές του τμήματος με καλλιτεχνικούς οργανισμούς του εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Οι καθηγητές και διδάσκαλοι των σχολών και των τμημάτων αυτών υποχρεούνται να εφαρμόζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας και να διδάσκουν τα μαθήματα που προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός του Δ.Ω.Λ.
 • Μεριμνά για την διαρκή άνοδο του επιπέδου των Σχολών και την ποιοτική βελτίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων.
 • Υποχρεούται σε παροχή εργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό και τις ειδικές αποφάσεις.
 • Καταρτίζει τα προγράμματα διδασκαλίας των σπουδαστών τους και μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή εξετάσεων (προαγωγικών, απολυτηρίων, επαναληπτικών κ.ά).