Διαύγεια: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Λαμιέων

Απόφαση Aνάκλησης - Ακύρωσης απόφασης απευθείας ανάθεσης & Σύμβασης Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών για την υπηρεσία : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» στο πλαίσιο λειτουργίας των Εικαστικών Εργαστηρίων Δήμου Λαμιέων.

5 ημέρες 16 ώρες ago
Θέμα: Απόφαση Aνάκλησης - Ακύρωσης απόφασης απευθείας ανάθεσης & Σύμβασης Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών για την υπηρεσία : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» στο πλαίσιο λειτουργίας των Εικαστικών Εργαστηρίων Δήμου Λαμιέων.
Ημ/νια: 10/06/2022 09:57:05
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΚ1ΟΕΦΖ-70Η
No Reply
Checked
1ημέρα πριν
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Κατηγορία συλλέκτη ροής
Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Λαμιέων