Διαύγεια: Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Π.Υ.ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ-ΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΑΠ.ΔΣ 140/22)

1ημέρα ago
Θέμα: Π.Υ.ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ-ΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΑΠ.ΔΣ 140/22)
Ημ/νια: 24/06/2022 13:07:17
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΔΖΟΡΓΦ-ΒΜΞ
No Reply

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

1ημέρα ago
Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ.:ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημ/νια: 24/06/2022 13:25:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΨΕΟΡΓΦ-ΗΧ2
No Reply

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

4 ημέρες ago
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021
Ημ/νια: 21/06/2022 11:37:39
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΛΑΟΡΓΦ-Τ6Ζ
No Reply
Checked
1ημέρα πριν
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Κατηγορία συλλέκτη ροής
Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια: Δ.Ε.Υ.Α.Λ.