Διαύγεια: Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ&ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΛ ΣΤΙΣ Δ.Ε.ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ&Τ.Κ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

2 ημέρες 21 ώρες ago
Θέμα: ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ&ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΛ ΣΤΙΣ Δ.Ε.ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ&Τ.Κ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Ημ/νια: 23/02/2024 14:49:52
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ2ΩΟΡΓΦ-5ΗΛ
No Reply

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ&ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΛ ΣΤΙΣ Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ&ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

2 ημέρες 21 ώρες ago
Θέμα: ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ&ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΛ ΣΤΙΣ Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ&ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Ημ/νια: 23/02/2024 14:53:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΡΔΟΡΓΦ-957
No Reply

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ&ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

2 ημέρες 21 ώρες ago
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ&ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 23/02/2024 15:00:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ3Ζ2ΟΡΓΦ-ΛΦ1
No Reply

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

4 ημέρες 5 ώρες ago
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
Ημ/νια: 21/02/2024 09:31:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Β0ΦΟΡΓΦ-2ΙΨ
No Reply

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

4 ημέρες 5 ώρες ago
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2024 12:13:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΨ9ΟΡΓΦ-Ε73
No Reply

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

4 ημέρες 5 ώρες ago
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2024 12:40:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΚΦΟΡΓΦ-7ΡΥ
No Reply

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

5 ημέρες 5 ώρες ago
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 20/02/2024 14:48:49
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ3ΡΟΡΓΦ-Σ7Υ
No Reply
Checked
5 ώρες 35 λεπτά πριν
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Κατηγορία συλλέκτη ροής
Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια: Δ.Ε.Υ.Α.Λ.