Δημοτικό Συμβούλιο 2007-2010

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου 2007-2010 :

1) Κούτρας Δημήτριος

14) Μουστάκας Κων/νος

2) Συλεούνης Δημήτριος

15) Μονιάκης Δημήτριος

3) Σαγιάς Γεώργιος

16) Σερέτης Φώτιος

4) Παλιαλέξης Ηλίας

17) Ρουποτιά Ευανθία

5) Ηλιόπουλος Σπυρίδων

18) Κορέντζελος Δημήτριος

6) Κόντος Σπυρίδων

19) Ρούλιας Ιωάννης

7) Δρακάκης Δημήτριος

20)  Μπάτσιαρης Γεώργιος

8) Τσιάκαλος Ευάγγελος

21) Οικονόμου Ευγενία

9) Νερολής Γεώργιος

22) Μπαρτσόκας Κωνσταντίνος

10)Καρδάκος Δημήτριος

23) Ντάνος Γρηγόριος

11)Κουτκιάς Βασίλειος

24) Στρωματιάς Ιωάννης

12) Βούλγαρης Απόστολος

25) Κυριακάκης Βασίλειος

13) Κατσαντώνη Χρυσούλα

26) Μπασδέκης Κων/νος