Στατιστικά ασύρματου δικτύου (WiFi)

Ενημερωθείτε από τους παρακάτω πίνακες για τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του ασύρματου δικτύου του Δήμου Λαμιέων.Δημοτική Ενότητα Λαμίας
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 49 50 197,9Ω - 4,0Ω 16,15GB - 337,41MB 1,27GB - 52,21MB
Τελευταίες 24 ώρες 729 1516 1.258,7Ω - 1,7Ω 169,13GB - 237,57MB 12,56GB - 34,70MB
Χθες 729 1525 1.276,1Ω - 1,8Ω 170,45GB - 239,42MB 12,67GB - 35,01MB
Τελευταίες 7 μέρες 2675 10980 10.283,5Ω - 3,8Ω 1.205,75GB - 461,57MB 92,83GB - 69,89MB
Τρέχων μήνας 4805 28815 28.430,2Ω - 5,9Ω 3.448,69GB - 734,95MB 264,10GB - 110,70MB
Τελευταίες 30 μέρες 6051 39110 40.888,7Ω - 6,8Ω 4.788,71GB - 810,39MB 368,79GB - 122,75MB
Τελευταίες 90 μέρες 12195 133078 136.621,9Ω - 11,2Ω 15,90TB - 1,34GB 1,21TB - 0,20GB
Δημοτική Ενότητα Υπάτης - Λιανοκλαδίου
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 44 44 95,4Ω - 2,2Ω 11,55GB - 268,83MB 0,96GB - 43,87MB
Τελευταίες 24 ώρες 293 865 815,0Ω - 2,8Ω 102,31GB - 357,57MB 7,58GB - 52,07MB
Χθες 286 853 814,1Ω - 2,8Ω 102,61GB - 367,40MB 7,49GB - 52,75MB
Τελευταίες 7 μέρες 597 5165 5.015,1Ω - 8,4Ω 628,14GB - 1.077,42MB 44,06GB - 148,65MB
Τρέχων μήνας 1047 13899 13.881,6Ω - 13,3Ω 1.740,70GB - 1.702,46MB 120,39GB - 231,58MB
Τελευταίες 30 μέρες 1776 23837 23.046,5Ω - 13,0Ω 2.865,72GB - 1.652,31MB 201,59GB - 228,61MB
Τελευταίες 90 μέρες 2757 63398 62.370,2Ω - 22,6Ω 7,68TB - 2,85GB 0,53TB - 0,39GB
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 19 21 86,4Ω - 4,5Ω 21,58GB - 1.162,90MB 0,88GB - 93,53MB
Τελευταίες 24 ώρες 186 451 538,1Ω - 2,9Ω 99,96GB - 550,31MB 6,16GB - 66,67MB
Χθες 181 444 544,4Ω - 3,0Ω 99,60GB - 563,46MB 6,16GB - 68,55MB
Τελευταίες 7 μέρες 463 2752 3.353,9Ω - 7,2Ω 600,45GB - 1.327,99MB 36,50GB - 158,78MB
Τρέχων μήνας 777 7575 9.344,6Ω - 12,0Ω 1.590,27GB - 2.095,79MB 100,35GB - 260,10MB
Τελευταίες 30 μέρες 971 10627 13.187,2Ω - 13,6Ω 2.189,12GB - 2.308,60MB 140,11GB - 290,61MB
Τελευταίες 90 μέρες 1758 32527 40.254,8Ω - 22,9Ω 6,48TB - 3,78GB 0,41TB - 0,47GB

τελευταία ενημέρωση στις 22/05/2022 1:25:56