Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Λαμιέων λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2013 και είναι ο 2ος Ξενώνας του "Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010 - 2013" της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που λειτούργησε πανελλαδικά.

Η λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Λαμιέων εντάσσεται στην Πράξη «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ωφελούμενος πληθυσμός:

Στον Ξενώνα φιλοξενούνται γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες, άστεγες κ.λπ.) μαζί με τα παιδιά τους, εφόσον πρόκειται για κορίτσια έως 18 ετών και αγόρια έως 12 ετών. Στην περίπτωση των ανήλικων αγοριών οι φορείς παραπομπής λαμβάνουν υπόψη τους το όριο ηλικίας των 12 ετών και αναλαμβάνουν την ευθύνη να παραπέμψουν το άρρεν τέκνο σε αρμόδιο, για την ηλικία του, φορέα φιλοξενίας.

Οι φιλοξενούμενες γυναίκες και τα παιδιά τους μπορούν να φιλοξενηθούν έως 3 μήνες, ενώ ανάλογα με την περίπτωση και αν κριθεί αναγκαίο από το επιστημονικό προσωπικό και τη Διοίκηση του Ξενώνα, η διάρκεια φιλοξενίας μπορεί να παραταθεί.

Ο Ξενώνας έχει δυναμικότητα 20 κλινών και 2 βρεφικών κρεβατιών.

Υπηρεσίες που παρέχονται:

 • Φιλοξενία των γυναικών και των παιδιών τους. Διαμονή σε χώρο ασφαλή και απόρρητο και πλήρη σίτιση.
 • Κοινωνική στήριξη από Κοινωνικό Λειτουργό
 • Ψυχολογική στήριξη από Ψυχολόγο και Παιδοψυχολόγο
 • Επαγγελματική συμβουλευτική, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση

Στελέχωση – Ώρες Λειτουργίας:

Ο Ξενώνας στελεχώνεται από Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο, Παιδοψυχολόγο, Διοικητικό Υπάλληλο, Υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων και 3 Φύλακες.

Ο Ξενώνας λειτουργεί καθημερινά, όλο το εικοσιτετράωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Παραπομπή στον Ξενώνα (μετά από συνεννόηση για επιβεβαίωση διαθεσιμότητάς κλινών):

Οι παραπομπές στον Ξενώνα γίνονται μετά από διερεύνηση της διαθεσιμότητας κλινών και πραγματοποίηση απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ξενώνων, οι αρμόδιοι φορείς παραπομπής είναι:

 • τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
 • τα Κέντρα Κοινότητας και οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων
 • οι Υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

Απαραίτητες για την εισαγωγή στον Ξενώνα είναι οι ακόλουθες ιατρικές εξετάσεις:

 • γνωμάτευση από γενικό/ή ιατρό ή παθολόγο για αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα
 • δερματολογική εκτίμηση για μεταδοτικές δερματικές ασθένειες
 • ψυχιατρική εκτίμηση, για την πιστοποίηση της δυνατότητας συμβίωσης με άλλα άτομα
 • παιδιατρική γνωμάτευση, για τα παιδιά των γυναικών

Πληροφορίες:

 • E-mail Ξενώνα Λαμίας: xenonas@lamia-city.gr
 • Σκυλίτση Ιωάννα (Ψυχολόγος) : i.skylitsi@lamia-city.gr
 • Μπάκου Μαρία (Κοινωνικός Λειτουργός): m.mpakou@lamia-city.gr
 • Φλέγγα Κωνσταντίνα (Ψυχολόγος με ειδίκευση στα παιδιά): k.flegga@lamia-city.gr
 • Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Λαμιέων
  Φλέμιγκ και Ερ. Σταυρού, 351 00 Λαμία, τηλ. 22313 51041 (07:30-15:00)
 • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων
  Φλέμιγκ και Ερ. Σταυρού, 351 00 Λαμία, τηλ. 22310 30914, 22310 33590 (08:00-16:00)
 • Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας
  Λεωνίδου 9-11, 351 00 Λαμία, 22310 20059 (08:00-16:00)
 • 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 (00:00-24:00)

 

 

Άλμπουμ φωτογραφιών
Φωτογραφίες