Δ.Ε. Παύλιανης

Θέσεις Θέας: Πλατείες Κάτω και Άνω Παύλιανης

Η Παύλιανη είναι κτισμένη στα 1.050 υψόμετρο, σε μια ράχη της Οίτης, στην είσοδο σχεδόν του Εθνικού Δρυμού Οίτης και χωρίζεται στην Κάτω και την Άνω Παύλιανη, που απέχουν μεταξύ τους περίπου 2 χλμ. Η Κάτω Παύλιανη είναι ο πρώτος οικισμός, που θα συναντήσετε μετά το χωριό της Οίτης με γραφικούς...

Αρχαίος Ναός

Η Παύλιανη, ως τοποθεσία, είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Κοντά στο σημερινό χωριό και σε 1.800 υψόμετρο υπάρχουν τα ερείπια από τον αρχαίο Ναό, που ήταν αφιερωμένος στο μυθικό ήρωα Ηρακλή. Πρόκειται για τον τόπο, όπου λυτρώθηκε ο Ηρακλής από τον τυραννικό χιτώνα της Δηιάνειρας πάνω στην πυρά και...