Διαγωνισμός

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – οδός Κύπρου»

Υποβλήθηκε από prallis στις Πέμ, 01/02/2024 - 12:11
Ημερομηνία προκήρυξης

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1)Τίτλος: Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής...

Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Μοσχοχωρίου

Υποβλήθηκε από prallis στις Πέμ, 28/09/2023 - 09:14
Ημερομηνία προκήρυξης

Ο Δικαιούχος Δήμος Λαμιέων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ» (CPV: 45232120-9 Αρδευτικά Έργα), Κωδικός ΝUTS:EL644 Φθιώτιδα, με προϋπολογισμό 1...

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μέσω ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Παρ, 22/09/2023 - 12:19
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μέσω ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» Εκτιμώμενη αξία: Αξία: 148.800,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Διακήρυξη μειδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Παρ, 28/07/2023 - 09:21
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Διακήρυξη μειδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 Κοινωνικό Παντοπωλείο και Υποέργου 2 Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Λαμιέων της Πράξης: Δομές παροχής βασικών αγαθών - Κοινωνικό Παντοπωλείο...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Πέμ, 13/07/2023 - 09:05
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ανακοινώνουμε ότι την 27η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού (2ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου Λαμίας εμβαδού 109,41 τ.μ...

Διακήρυξη "Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Λαμιέων"

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Παρ, 05/05/2023 - 14:37
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο.

Αξιοποίηση πρώην κτιρίου ΚΑΠΗ - Δημιουργία social hub

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 03/05/2023 - 08:20
Ημερομηνία προκήρυξης

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1)Τίτλος: “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOCIAL HUB” II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45213150-9 II.3)Είδος σύμβασης: Έργα II.4)Σύντομη περιγραφή: H μελέτη αυτή...

Προμήθεια συστημάτων έξυπνης ενημέρωσης, περιήγησης και καταμέτρησης επισκεπτών της περιοχής παρέμβασης

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 07/04/2023 - 13:42
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Προμήθεια ενός έξυπνου συστήματος καταμέτρησης των επισκεπτών που εισέρχονται στο χώρο του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, ενός συστήματος σταθμών πληροφόρησης,καθώς και μιας έξυπνης πλατφόρμας απομακρυσμένης διαχείρισης

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και της ασφαλέστερης προσπελασιμότητας των πεζοδιαβάσεων στο Δήμο Λαμιέων

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Πέμ, 23/03/2023 - 07:44
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και της ασφαλέστερης προσπελασιμότητας των πεζοδιαβάσεων στο Δήμο Λαμιέων Εκτιμώμενη αξία 2.258.064,52 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την υπηρεσία : Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού Δήμου Λαμιέων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Τετ, 01/03/2023 - 11:15
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την υλοποίηση της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ με κωδικό 65 «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης...