Ζήσιμος Γεώργιος του Βασιλείου

Επίθετο
Ζήσιμος
Όνομα
Γεώργιος
Όνομα πατέρα
Βασιλείου

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Κραββαρίτη 3
Τηλέφωνο
22313-51523
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ: 2231351519
Email
g.zisimos@lamia-city.gr

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2024-2029
Συνδυασμός
Δύναμη Ανάπτυξης για τη Λαμία
Αριθμός ψήφων
1287 ψήφοι
Περίοδος
2019-2023
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
1232 ψήφοι
Περίοδος
2014-2019
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
1105 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
Αρμοδιότητες

Τοπικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, πλην του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, καθώς και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων όπως και του Δημοτικού Κυνοκομείου, που υπάγονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.

Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, κος Κερπινιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου.

Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Δημοτικός σύμβουλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση ζ΄ του ν. 3463/06, όπως ισχύει.

Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες
  • Την ευθύνη της διάθεσης του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων του δήμου,
  • την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού,
  • την ευθύνη εκτέλεσης των απαιτούμενων τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου,
  • την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο για την αγροτική ανάπτυξη Αντιδήμαρχο,
  • την ευθύνη εδαφοκάλυψης του Χ.Υ.Τ.Α.,
  • την ευθύνη της συντήρησης των Κοιμητηρίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων,
  • Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση ζ΄ του ν. 3463/06, όπως ισχύει.
  • την υπογραφή όλων των εγγράφων και των εντολών που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την έκδοση των αντίστοιχων με αυτές πράξεων.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Εκτελεστική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως