Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 31 - 40 από 167

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ΙΔΟΧ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (101)

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Πέμ, 21/01/2021 - 14:47
Ημερομηνία προκήρυξης

Ανακοίνωση του οριστικού πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του Δήμου Λαμιέων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών...

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ΙΔΟΧ ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών) (103)

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Πέμ, 21/01/2021 - 14:38
Ημερομηνία προκήρυξης

Ανακοίνωση του οριστικού πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του Δήμου Λαμιέων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών...

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ΙΔΟΧ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (105)

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Πέμ, 21/01/2021 - 14:33
Ημερομηνία προκήρυξης

Ανακοίνωση του οριστικού πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του Δήμου Λαμιέων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών...

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ΙΔΟΧ ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων) (102)

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Πέμ, 21/01/2021 - 14:28
Ημερομηνία προκήρυξης

Ανακοίνωση του οριστικού πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του Δήμου Λαμιέων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών...

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ΙΔΟΧ ΤΕ Δομικών Έργων (104)

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Πέμ, 21/01/2021 - 14:11
Ημερομηνία προκήρυξης

Ανακοίνωση του οριστικού πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του Δήμου Λαμιέων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών...

Υποδομή για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων περιοχής Α.Κ.Ε.

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Πέμ, 14/01/2021 - 11:51
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ταχ. Διεύθυνση: Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού, Πόλη: Λαμία, Κωδικός nuts: EL644 Φθιώτιδα, Ταχ. κωδικός: 35131, Χώρα: Ελλάδα (GR). Αρμόδιοι για πληροφορίες: Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία)...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Τετ, 13/01/2021 - 16:35
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Υποβλήθηκε από admin στις Τετ, 30/12/2020 - 08:05
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μηχανολογικού Εξοπλισμού (απορριμματοφόρων κλπ)

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 29/12/2020 - 09:12
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Aφορά στην προμήθεια καινούριων απορριμματοφόρων και υδροφόρας, για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας προς τους δημότες. Τα προς προμήθεια είδη είναι αναλυτικά τα...

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 29/12/2020 - 08:27
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ο Δήμος Λαμιέων διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα...