Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Λαμιέων

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 13/08/2021 - 14:21
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
33234
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
89
Περιγραφή

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η σύνταξη του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) για τον
Δήμο Λαμιέων.
Πρόκειται για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων όπου
λεπτομερής αναφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής της
παρούσης. Ο προϋπολογισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 59.520€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Ποσό χωρίς ΦΠΑ: 48.000€, ΦΠΑ: 11.520€).

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΦΗΟ.pdf 2.84 MB
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx 132.21 KB
espd-request-v2 .pdf 56.64 KB
espd-request-v2 .xml 248.41 KB