Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δήμου

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Δευ, 22/01/2024 - 12:17
Είδος άρθρου

Ο Δήμαρχος Λαμιέων αναθέτει την υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Δήμου μας κάθε εγγράφου με αρμοδιότητα εκχωρημένη από το νόμο και όλα τα έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητες της οργανικής μονάδας, της οποίας προΐστανται, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 4224/τ.Β/2020), όπως, και επιπλέον αυτά που αναφέρονται στην απόφαση.

Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
68ΓΨΩΛΚ-ΚΝ7.pdf 419.44 KB