Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού ανακοινώνει

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 23/04/2024 - 13:57
Είδος άρθρου
Ημερομηνία συμβάντος

Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού  ανακοινώνει ότι   με την  ΑΠ 256957/11-4-2024 Απόφαση του Αναπληρωτή  Προϊσταμένου  Γενικής Δ/νσης  Χωροταξικής  και Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:9ΔΜΩΡ10-2ΩΔ) εγκρίθηκε  ο Φάκελος Περιβαλλοντικού  προελέγχου , σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 107017 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006),  για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) της σημειακής τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου  (Γ.Π.Σ.)  Δ.Ε. Λαμιέων,  Π.Ε. Φθιώτιδας .