Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας ιδρύθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1980 με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαμιέων με σκοπό την αποτελεσματική και με την επιβαλλόμενη ευελιξία και ταχύτητα αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που ανακύπτει στο κύκλωμα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής του Δήμου Λαμιέων.

Η ύδρευση για τη Λαμία υπήρξε ανέκαθεν ένα μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο γιατί το νερό ήταν λιγοστό, μα και γιατί προξενούσε πολλές αρρώστιες. Από το 1929 και έπειτα από πολλά έργα ύδρευσης, η Λαμία απέκτησε αρκετό και υγιεινό νερό.

Από τη σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, κύριο μέλημά της ήταν η συνεχής και αδιάλειπτη τροφοδοσία της πόλης της Λαμίας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων της με πόσιμο νερό. Γίνεται συνεχής προσπάθεια για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της παραγωγής του νερού, καθώς και βελτίωση και επέκταση του δικτύου.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας διαθέτει ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο διανομής και παροχής νερού με συνολικό μήκος 245.000 μέτρα, χωρίς τις διακλαδώσεις παροχών. Πλέον το δίκτυο έχει εκσυγχρονισθεί και έχει γίνει αντικατάσταση του παλιού δικτύου με νέα υλικά φιλικά προς την υγεία των πολιτών. Επίσης, η ποιότητα του νερού ελέγχεται συνεχώς από το εξειδικευμένο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.

Η σωστή συλλογή και διάθεση των αστικών λυμάτων, αλλά και των ομβρίων υδάτων με σεβασμό στο περιβάλλον και τη δημόσια υγιεινή είναι ένας εξίσου σημαντικός σκοπός της ΔΕΥΑ Λαμίας με την ύδρευση. Έχουν γίνει σημαντικά έργα για την βελτίωση, κυρίως, του τρόπου διάθεσης των λυμάτων, με σημαντικότερο το βιολογικό καθαρισμό, που λειτουργεί στην πόλη της Λαμίας από το 1994.

Η εγκατάσταση της επεξεργασίας των λυμάτων της Λαμίας βρίσκεται στη θέση, όπου καταλήγει ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός των ακαθάρτων λυμάτων της πόλης της Λαμίας και των Δ.Δ. Σταυρού, Ροδίτσας και Μ. Βρύσης, σε πεδινή αγροτική περιοχή 1,5 χλμ. νότια του Δ.Δ. Ροδίτσας σε ιδιόκτητο χώρο της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας έκτασης 54 στρεμμάτων.

Η κατασκευή του έργου διήρκεσε από τον Ιανουάριο του 1991 έως το Δεκέμβριο του 1994, οπότε και άρχισε η είσοδος των πρώτων λυμάτων στην εγκατάσταση. Από τον Μάιο του 1997 η λειτουργία της εγκατάστασης γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και δαπάνες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Ιστοσελίδα ΔΕΥΑ Λαμίας: www.deyalamias.gr

Άλμπουμ φωτογραφιών
Φωτογραφίες
Σημείο ενδιαφέροντος
Σημείο στον χάρτη

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας

Δημόσιες Υπηρεσίες