Διοικητικά έγγραφα

Προβολή 1 - 59 από 59
Αρ. Τίτλος Κατηγορία
1 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτή, Κουρέα, Τεχνίτη Χεριών - Ποδιών Διοικητικά έγγραφα, Άδειες Καταστημάτων
2 Άδεια εισόδου-εξόδου αυτοκινήτου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, τοποθέτηση σήματος P40 και διαγράμμιση Διοικητικά έγγραφα, Τεχνική υπηρεσία
3 Άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρων Διοικητικά έγγραφα, Άδειες Καταστημάτων
4 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Θεάτρων Διοικητικά έγγραφα, Άδειες Καταστημάτων
5 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Διοικητικά έγγραφα, Άδειες Καταστημάτων
6 Άδεια Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Διοικητικά έγγραφα, Τεχνική υπηρεσία
7 Άδεια Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών & Ανανέωσης Λειτουργίας Διοικητικά έγγραφα, Άδειες Καταστημάτων
8 Άδεια Πολιτικού Γάμου Διοικητικά έγγραφα, Ληξιαρχείο
9 Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνα-Ελληνίδα με αλλοδαπό-ή Διοικητικά έγγραφα, Ληξιαρχείο
10 Άδεια υποβιβασμού κρασπέδων και διαμόρφωσης πεζοδρομίου Διοικητικά έγγραφα, Τεχνική υπηρεσία
11 Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων & παράταση Διοικητικά έγγραφα, Άδειες Καταστημάτων
12 Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων Διοικητικά έγγραφα, Άδειες Καταστημάτων
13 Αλλαγή κυρίου ονόματος - εξελληνισμός επωνύμου Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
14 Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης Διοικητικά έγγραφα, Μητρώο Αρρένων
15 Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας Διοικητικά έγγραφα, Μητρώο Αρρένων
16 Αλλαγή τ.μ. και συντελεστή Διοικητικά έγγραφα, Τ.Α.Π.
17 Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Καπνοπώλη Διοικητικά έγγραφα, Άδειες Καταστημάτων
18 Αντικατάσταση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων Διοικητικά έγγραφα, Άδειες Καταστημάτων
19 Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Διοικητικά έγγραφα, Άδειες Καταστημάτων
20 Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με νέα δραστηριότητα Διοικητικά έγγραφα, Άδειες Καταστημάτων
21 Βεβαίωση εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
22 Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ Διοικητικά έγγραφα, Τ.Α.Π.
23 Δήλωση Βάπτισης Διοικητικά έγγραφα, Ληξιαρχείο
24 Δήλωση Γάμου Διοικητικά έγγραφα, Ληξιαρχείο
25 Δήλωση Γέννησης Διοικητικά έγγραφα, Ληξιαρχείο
26 Δήλωση Διαζυγίου Διοικητικά έγγραφα, Ληξιαρχείο
27 Δήλωση Θανάτου Διοικητικά έγγραφα, Ληξιαρχείο
28 Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου Διοικητικά έγγραφα, Μητρώο Αρρένων
29 Διορθώσεις στα Δημοτολόγια Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
30 Διόρθωση ηλικίας Διοικητικά έγγραφα, Μητρώο Αρρένων
31 Διόρθωση κυρίου ονόματος, επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου Διοικητικά έγγραφα, Μητρώο Αρρένων
32 Εγγραφή αδήλωτου στο Μητρώο Αρρένων Διοικητικά έγγραφα, Μητρώο Αρρένων
33 Εγγραφή στα Δημοτολόγια λόγω γάμου Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
34 Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος Διοικητικά έγγραφα, Τ.Α.Π.
35 Κάρτα Στάθμευσης Μονίμου Κατοικίας Διοικητικά έγγραφα, Δημοτική αστυνομία
36 Κενά και Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για απαλλαγή Δημοτικών Τελών – Δημοτικού Φόρου Διοικητικά έγγραφα, Τ.Α.Π.
37 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου Διοικητικά έγγραφα, Ληξιαρχείο
38 Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως Διοικητικά έγγραφα, Ληξιαρχείο
39 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Διοικητικά έγγραφα, Ληξιαρχείο
40 Μείωση Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου σε άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω Διοικητικά έγγραφα, Τ.Α.Π.
41 Μεταγραφή από Μητρώο Αρρένων άλλου Δήμου Διοικητικά έγγραφα, Μητρώο Αρρένων
42 Νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Διοικητικά έγγραφα, Τ.Α.Π.
43 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Διοικητικά έγγραφα, Άδειες Καταστημάτων
44 Προσθήκη κυρίου ονόματος Διοικητικά έγγραφα, Μητρώο Αρρένων
45 Τροποποίηση τιμής ζώνης και συντελεστή παλαιότητας Διοικητικά έγγραφα, Τ.Α.Π.
46 Χορήγηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ Διοικητικά έγγραφα, Τεχνική υπηρεσία
47 Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
48 Χορήγηση Πιστοποιητικoύ πλησιεστέρων συγγενών Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
49 Χορήγηση Πιστοποιητικού Αγαμίας Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
50 Χορήγηση Πιστοποιητικού Ανυπαρξίας Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
51 Χορήγηση Πιστοποιητικού για Μεταδημότευση Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
52 Χορήγηση Πιστοποιητικού για Στρατιωτικές Σχολές Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
53 Χορήγηση Πιστοποιητικού Έκδοσης Αστυνομικής Ταυτότητας Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
54 Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
55 Χορήγηση Πιστοποιητικού Ιθαγένειας Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
56 Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
57 Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για ΟΓΑ Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
58 Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο
59 Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας Διοικητικά έγγραφα, Δημοτολόγιο