Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών

Αρ. Πρακτικού Συμβούλιο/Επιτροπή Ημερομηνία Sort ascending Επιλογές
2η συνεδρίαση Επιτροπή Διαβούλευσης προβολή
14η συνεδρίαση Δημοτικό Συμβούλιο προβολή
40η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
39η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
38η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
37η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
13η συνεδρίαση Δημοτικό Συμβούλιο προβολή
36η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
7η συνεδρίαση Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προβολή
35η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
34η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
33η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
32η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
12η συνεδρίαση Δημοτικό Συμβούλιο προβολή
31η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
6η συνεδρίαση Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προβολή
30η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
11η συνεδρίαση Δημοτικό Συμβούλιο προβολή
29η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
28η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
27η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
10η συνεδρίαση Δημοτικό Συμβούλιο προβολή
5η συνεδρίαση Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προβολή
26η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
25η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
24η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
9η συνεδρίαση Δημοτικό Συμβούλιο προβολή
23η συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπή προβολή
9η συνεδρίαση Δημοτικό Συμβούλιο προβολή
4η συνεδρίαση Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προβολή