9η/2020 Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 08/09/2020 - 19:31
Συμβούλιο/Επιτροπή
Ημερομηνία συνεδρίασης
Αριθμός πρακτικού
9η συνεδρίαση
Live streaming
Όχι
Περιεχόμενο

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 09η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη διαδικτυακά στο σύνδεσμο :  https://gnosis-conf.whereby.com/lamia, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020], όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (A; 76΄ ).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και συντέμνεται η προβλεπόμενη από το   άρθρο 75 παρ.6 Ν.3852/10, προθεσμία πρόσκλησης σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Καραγιαννοπούλου, και οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Μακρόπουλου έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 10/09/2020.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
prosklisi_9is_synedriasis_orthi.pdf 81.63 KB