Σημεία ενδιαφέροντος | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου

Προβολή 1 - 21 από 21

1. Αθλητική Εγκατάσταση Αμουρίου

1. Αθλητική Εγκατάσταση Αμουρίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο

2. Αθλητική Εγκατάσταση Στίρφακας

2. Αθλητική Εγκατάσταση Στίρφακας
Σημείο ενδιαφέροντος:
Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Γήπεδα 5x5, Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο

3. Γήπεδο Ποδοσφαίρου (5x5) Ζηλευτού

3. Γήπεδο Ποδοσφαίρου (5x5) Ζηλευτού
Σημείο ενδιαφέροντος:
Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Γήπεδα 5x5, Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο

4. Γήπεδο Ποδοσφαίρου (5x5) Λειανοκλαδίου

4. Γήπεδο Ποδοσφαίρου (5x5) Λειανοκλαδίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Γήπεδα 5x5, Ποδόσφαιρο

5. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ζηλευτού

5. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ζηλευτού
Σημείο ενδιαφέροντος:
Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Ποδόσφαιρο

6. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Λειανοκλαδίου

6. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Λειανοκλαδίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Ποδόσφαιρο

7. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Στίρφακας

7. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Στίρφακας
Σημείο ενδιαφέροντος:
Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Ποδόσφαιρο

8. Εκκλησία Αγίας Σοφίας

8. Εκκλησία Αγίας Σοφίας
Σημείο ενδιαφέροντος:
Θρησκευτικοί χώροι, Ιεροί Ναοί

9. Παιδική Χαρά Αγίας Σοφίας Τ.Κ. Λειανοκλαδίου

9. Παιδική Χαρά Αγίας Σοφίας Τ.Κ. Λειανοκλαδίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Παιδικές χαρές

10. Παιδική Χαρά Αγίου Γεωργίου Τ.Κ. Λειανοκλαδίου

10. Παιδική Χαρά Αγίου Γεωργίου Τ.Κ. Λειανοκλαδίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Παιδικές χαρές

11. Παιδική Χαρά Τ.Κ. Αμουρίου

11. Παιδική Χαρά Τ.Κ. Αμουρίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Παιδικές χαρές

12. Παιδική Χαρά Τ.Κ. Ζηλευτού

12. Παιδική Χαρά Τ.Κ. Ζηλευτού
Σημείο ενδιαφέροντος:
Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Παιδικές χαρές

13. Παιδική Χαρά Τ.Κ. Μοσχοκαρυάς

13. Παιδική Χαρά Τ.Κ. Μοσχοκαρυάς
Σημείο ενδιαφέροντος:
Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Παιδικές χαρές

14. Παιδική Χαρά Τ.Κ. Στίρφακας

14. Παιδική Χαρά Τ.Κ. Στίρφακας
Σημείο ενδιαφέροντος:
Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Παιδικές χαρές

15. Προϊστορικός Οικισμός Λειανοκλαδίου

15. Προϊστορικός Οικισμός Λειανοκλαδίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Αρχαιολογία, Αρχαιολογικά χώροι

16. Τοπική Κοινότητα Αμουρίου

16. Τοπική Κοινότητα Αμουρίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

17. Τοπική Κοινότητα Ζηλευτού

17. Τοπική Κοινότητα Ζηλευτού
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

18. Τοπική Κοινότητα Λιανοκλαδίου

18. Τοπική Κοινότητα Λιανοκλαδίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

19. Τοπική Κοινότητα Μοσχοκαρυάς

19. Τοπική Κοινότητα Μοσχοκαρυάς
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

20. Τοπική Κοινότητα Στύρφακας

20. Τοπική Κοινότητα Στύρφακας
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

21. Υδατοδεξαμενή της Παλιάς Καζάρμας

21. Υδατοδεξαμενή της Παλιάς Καζάρμας
Σημείο ενδιαφέροντος:
Αρχαιολογία, Αρχαιολογικά ευρήματα
Αρ. Τίτλος Σημείο ενδιαφέροντος
1 Αθλητική Εγκατάσταση Αμουρίου Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο
2 Αθλητική Εγκατάσταση Στίρφακας Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Γήπεδα 5x5, Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο
3 Γήπεδο Ποδοσφαίρου (5x5) Ζηλευτού Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Γήπεδα 5x5, Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο
4 Γήπεδο Ποδοσφαίρου (5x5) Λειανοκλαδίου Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Γήπεδα 5x5, Ποδόσφαιρο
5 Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ζηλευτού Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Ποδόσφαιρο
6 Γήπεδο Ποδοσφαίρου Λειανοκλαδίου Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Ποδόσφαιρο
7 Γήπεδο Ποδοσφαίρου Στίρφακας Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Ποδόσφαιρο
8 Εκκλησία Αγίας Σοφίας Θρησκευτικοί χώροι, Ιεροί Ναοί
9 Παιδική Χαρά Αγίας Σοφίας Τ.Κ. Λειανοκλαδίου Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Παιδικές χαρές
10 Παιδική Χαρά Αγίου Γεωργίου Τ.Κ. Λειανοκλαδίου Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Παιδικές χαρές
11 Παιδική Χαρά Τ.Κ. Αμουρίου Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Παιδικές χαρές
12 Παιδική Χαρά Τ.Κ. Ζηλευτού Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Παιδικές χαρές
13 Παιδική Χαρά Τ.Κ. Μοσχοκαρυάς Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Παιδικές χαρές
14 Παιδική Χαρά Τ.Κ. Στίρφακας Υποδομές, Χώροι άθλησης & αναψυχής, Παιδικές χαρές
15 Προϊστορικός Οικισμός Λειανοκλαδίου Αρχαιολογία, Αρχαιολογικά χώροι
16 Τοπική Κοινότητα Αμουρίου Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
17 Τοπική Κοινότητα Ζηλευτού Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
18 Τοπική Κοινότητα Λιανοκλαδίου Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
19 Τοπική Κοινότητα Μοσχοκαρυάς Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
20 Τοπική Κοινότητα Στύρφακας Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
21 Υδατοδεξαμενή της Παλιάς Καζάρμας Αρχαιολογία, Αρχαιολογικά ευρήματα